Välkomna!

Välkommen!

Vi är en grävfirma med bredkompetens och stor flexibilitet som utför all slags grävtjänster som går att utföra med minigrävare:

* Grundarbeten,
* Trädgårdsanläggningar,
* VA-arbeten
* Stenläggningar (infarter, murar, gångbanor poolområden)

Vi som driver Wastessons Entreprenad AB heter Benny och Thomas Wastesson.

Vi hyr även ut oss själva för kortare eller längre uppdrag (Maskinföraruppdrag, lantbruksarbete, transporter m.m.)