Tjänster

Trädgårds anläggning;

* Totalentreprenader av trädgårdsanläggningar
* Uppdrag i trädgårdar, markplaneringar, stenläggningar, gräsetableringar, plantering, trädfällning, uppgrävningar av häckar m.m.
* Vi har ett gott samarbete med andra duktiga entreprenörer som vi anlitar för de delar av ett anläggningsarbete vi inte tar hand om själva.

Övriga grävarbete;

* Vi schaktar för grunder, garageinfarter, förbereder asfalteringar
* Installerar enskilda avloppsanläggningar (infiltration, trekammarbrunn))
* Anläggning och skogsdikning
* Gräver poolhål
* Gräver för kablar och rör ( vid kabelfel och läckor), samt nyförläggning m.m. – allt som går att utföra med minigrävare

Övriga tjänster;

* Vi har ett samarbete med en stenläggare där vi gör förarbetet.